Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Pokiaľ Vám zakúpený tovar nevyhovuje, máte právo ho vrátiť bez udania dôvodu do 14tich dní od uskutočnenia predaja. Tovar nesmie niesť známky používania, pokiaľ tovar javí známky používania, právo na vrátenie zaniká. Pri vrátení tovaru hradíte dopravu späť k nám. Nie sme povinní Vám peniaze vrátiť skôr, ako nám tovar odovzdáte späť. Vezmite prosím na vedomie, že ak nám bude tovar vrátený poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká nám nárok na náhradu ujmy tým vzniknutej a máme právo si tento nárok jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny, a teda v takom prípade by sme Vám vrátili iba rozdiel medzi kúpnou cenou (vrátane nákladov na dopravu) a sumou zodpovedajúcou vzniknutej ujme.

Ak je Vám spoločne s produktom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi nami uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy z Vašej strany bez uvedenia dôvodov, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinní nám poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenie od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade dohodnutej ceny produktu, ak nie je na webovom rozhraní uvedené inak.

FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY.

Tovar na vrátenie prosím zašlite spoločne s vyplneným formulárom (nájdete nižšie) na adresu skladu:

Království křesel s.r.o.

Návsí 1117

73992 NÁVSÍ

Česká republika